Handelsbetingelser
for annetoftvang.dk

Handelsbetingelser
for annetoftvang.dk

Virksomhedsoplysninger

Anne Toftvang
Cl. García 16
29109 Tolox
Spanien

kontakt@annetoftvang.dk
https://annetoftvang.dk

CVR-nr. (EU): ES Y4090942S

Læs venligst hele dokumentet.

Alle aftaler er bindende.

Klippekort udløber et år efter fakturadato. Rådgivning og forløb skal ligeledes være afsluttet inden for et år efter køb.

Overskydende timer, minutter, rådgivnings- eller forløbssessioner refunderes ikke. 

Priser og betaling

Priser angives i danske kroner (DKK) og til tider i euro (EUR). Betaling kan opkræves i DKK og EUR. Alle priser er angivet eksklusive moms, da Anne Toftvang henvender sig til erhvervsvirksomheder.

Du modtager en faktura på e-mail på den e-mailadresse, du har angivet.
Betalingsfristen på fakturaer er 8 dage fra fakturadato, medmindre vi har aftalt andet.

I tilfælde af forsinket betaling vil jeg opkræve rente på 0,93% pr. måned startende fra datoen for betalingsfristen, samt et gebyr på 100,00 DKK eller 14,00 EUR.

I tilfælde af manglende betaling forbeholder jeg mig retten til at ophæve aftalen om salg af produkt eller serviceydelse omfattet af forsinkelsen samt til at ændre eller ophæve betalingsbetingelser eller aftaler om serviceydelser/produkter, der endnu ikke er leveret.

Levering

Ved køb af serviceydelser som rådgivning, forløb og tekstforfatning aftales levering individuelt og skriftligt med den enkelte kunde for det enkelte produkt eller serviceydelse.

Digitale produkter leveres straks efter køb via e-mail til den e-mailadresse, du har opgivet ved købet, eller du får tilsendt en adgangskode til den angivne e-mailadresse til login på kursusplatform.

Forsinket levering:
Kræver min levering informationer fra kunden, som ikke leveres i tide til, at jeg kan nå at færdiggøre opgaven inden for aftalt tid, kan jeg ikke holdes ansvarlig. Jeg vil arbejde for, at vi kan rykke leveringsdatoen med et tidsrum, der svarer til forsinkelsen af den leverede information, afhængigt af hvordan det passer ind i mit program, men jeg kan ikke garantere, at det kan lade sig gøre.

Retur- og fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på digitale produkter (herunder downloads), hvor materialet eller adgang dertil leveres øjeblikkeligt.
Der er heller ikke fortrydelsesret ved køb af klippekort, rådgivning, forløb eller andre arrangementer af mig.

Rettigheder

Anne Toftvang har ophavsretten og ejer de materielle og immaterielle rettigheder til:

  • Alt indhold på hjemmesiden annetoftvang.dk samt tilhørende kanaler på YouTube og Instagram
  • Alt materiale, der kan downloades via min hjemmeside eller udleveres ved rådgivning, forløb, foredrag, kurser, webinarer, workshops, nyhedsbreve, kampagner og tilsvarende
  • Alle digitale produkter skabt af mig alene eller med samarbejdspartnere

Du må ikke dele disse produkter med andre, ej heller sælge, kopiere, udlåne eller distribuere dem uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Anne Toftvang.

Køber du tekster af mig, får du retten til dem.
Medmindre andet er aftalt skriftligt, forbeholder jeg mig ret til at henvise til disse tekster i markedsførings- og kursussammenhæng.

Klippekort er personlige og kan ikke overdrages, udlånes eller sælges til andre.

Ansvar og garantier

Jeg og mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for tab direkte eller indirekte som følge af vores arbejde, rådgivning eller kursusmateriale.

Du er selv ansvarlig for at sikre, at det, du gør som følge af vores rådgivning eller kursus, ikke er i strid med gældende lovgivning, og at det er det rette at gøre for dig eller din virksomhed.


I forbindelse med tekstforfatning er det ligeledes dit eget ansvar at sikre, at teksterne er korrekte, og at de overholder gældende lovgivning, inklusive eventuelle særlige brancheregler -etik og -love.

Eksempler på indirekte tab (ikke en udtømmende liste): tab af produktion, tid, fortjeneste, goodwill, følgere og brandværdi.

I tilfælde af force majeure som eksempelvis men ikke begrænset til: storm, brand, oversvømmelser, strømsvigt, prisstigninger, inflation, krig, nedbrud af infrastruktur kan jeg ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab ej heller for forsinket levering.

Jeg kan ikke garantere resultater i forhold til placering i søgeresultater, salg, følgere, tilmeldinger, bookinger og tilsvarende. Enhver virksomhed er unik og ligeledes er dens omstændigheder, og der er for mange faktorer på spil, som er uden for min kontrol, til at jeg kan garantere resultater.

Ansvarsfraskrivelse: Anne Toftvang giver ingen garantier, erklæringer eller forsikringer med hensyn til nøjagtigheden, almindeligheden eller fuldstændigheden af indholdet på denne hjemmeside eller nogen sider, der er linket til denne hjemmeside. Samtidig tager jeg forbehold for trykfejl og forkert pris- eller valutaangivelse.

Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler skal du oplyse inden for rimelig tid. Rimelig tid er 1 uge efter levering.
Det er din pligt at påvise og på forlangende dokumentere, hvad fejlen eller manglen består af.
Ved handelskøb skal du reklamere, så snart fejlen opdages. Der tages ikke hensyn til undskyldelige grunde. Er du på ferie, messe, syg, på retreat, rejsende eller tilsvarende og ikke reklamerer i tide, vil dit krav om udbedring af mangel være tabt.

Behandling af persondata

Du kan læse om min behandling af persondata i min Privatlivs- og cookiepolitik.

Klagemuligheder

Ved eventuelle klager kan du kontakte mig på kontakt@annetoftvang.dk, eller du kan indbringe din klage til Junta de Andalucía.

Kontakt

Du kan kontakte mig på e-mail: kontakt@annetoftvang.dk eller via kontaktformularen på min hjemmeside, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager. Har vi udvekslet telefonnumre, kan du ringe på hverdage mellem 9 og 17. I tilfælde af ferie vil jeg oplyse om det i et autosvar på min mail. Du er velkommen til at kontakte mig og få oplyst mine planer for at holde ferie.

Ændringer

Anne Toftvang forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser ensidigt og uden varsel.

Lov og værneting

Handler med Anne Toftvang er underlagt spansk lov for erhvervshandler. I tilfælde af uoverensstemmelser, vi ikke kan løse sammen, kan du indbringe en eventuel sag for Junta de Andalucía.

Senest opdateret 3. maj 2024

>