Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvilke personoplysninger jeg indsamler, og hvordan jeg behandler dem.

Den ultrakorte version er, at jeg kun gemmer oplysninger, der er nødvendige for at kunne handle med dig og sikre, at hjemmesiden her fungerer, som den skal. Jeg vil aldrig sælge personoplysninger til tredjepart, og du kan altid trække dit samtykke til cookies tilbage.

Den formelle version finder du herunder:

Behandling af personoplysninger

Dataansvarlig

Jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg behandler, om mine kunder og samarbejdspartnere. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Anne K. Toftvang
Cl. García Rey 16
29109 Tolox
Málaga, Spanien

CVR-/EU-momsnummer: ES Y4090942S

Det er ikke et krav, at min virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte mig via kontakt@annetoftvang.dk.

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har jeg følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger min hjemmeside, så anvender jeg cookies, for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i min cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til min side eller ønsker at høre mere om mine services, så kan du kontakte mig via:

 • Kontaktformular
 • E-mail

Herigennem vil jeg behandle dine personoplysninger, så jeg kan indgå i en dialog med dig, fx svare på spørgsmål om mine ydelser. Jeg behandler kun den information, som du giver mig i forbindelse med vores kommunikation.

Jeg vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Min hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Jeg har behov for at kommunikere med mine kunder, så jeg sikrer mig, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan jeg behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil jeg opbevare oplysningerne, så længe det er krævet for at overholde den spanske regnskabslov (4-6 år) og dokumentationskrav i henhold til lov om hvidvask af midler (op til 10 år).

Nyhedsbrev

Jeg har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som bl.a. kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, tips til markedsføring og tekstforfatning samt annoncering af mine ydelser.

Jeg vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som jeg efterfølgende sender en mail til, sådan at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde sikrer jeg, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke.

Min hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Jeg vil behandle dine personoplysninger, så længe du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet stopper jeg også med at sende dette til dig.

Ved framelding af nyhedsbrevet gemmer jeg dit nu tidligere samtykke i 2 år, efter det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring

Jeg skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven i Spanien. Det betyder, at jeg gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, CVR-nummer og ydelsesbeskrivelse.

Min hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1.

Jeg opbevarer disse oplysninger i minimum 4 år, efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder mig. Jeg har derfor samarbejdspartnere og benytter mig af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere mit arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. Herunder ses et udvalg af mine eksterne leverandører:

 • Dinero, fakturering
 • C-hosting, hosting af website
 • Paymo, tidsregistreringsprogram
 • MailerLite, mailserviceudbyder
 • Google Analytics, data om brug af website
 • MonsterInsights, data om bug af website
 • Cyclo Abogados SLP, regnskab og revisor


Det er mit ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller jeg høje krav til mine samarbejdspartnere, og mine partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Jeg indgår derfor, i så vidt omfang jeg kan, aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på mine vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand uden dit samtykke. Det kunne fx være din mailadresse eller telefonnummer, i tilfælde af at en af mine samarbejdspartnere har brug for at kontakte dig.

Profilering og automatiserede afgørelser

Jeg træffer ikke afgørelser alene baseret på automatiseret behandling af persondata.

Tredjelandeoverførsler

Jeg benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Jeg holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Jeg har lavet risikovurderinger af min behandling af personoplysninger og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af mine vigtigste foranstaltninger er at holde mig løbende opdateret om GDPR.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig, så jeg kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for mine almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når min behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Det spanske agentur for databeskyttelse kan du finde her: www.aepd.es.

Ændringer i Privatlivs- databehandlings- og cookiepolitik

Anne Toftvang forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivs- og cookiepolitik for at holde den opdateret og tilpasse den til lovgivningsmæssige ændringer.

Senest opdateret: 29. april 2024.


Behandling af cookies

Cookies, mums. De cookies, der ligger på her på hjemmesiden, er ikke mine hjemmebagte - desværre, for de er guf!

Hjemmesidens cookies er små tekstfiler, som lagres på din computer, mobil eller lignende for at kunne genkende den. De sikrer, at siden her fungerer, som den skal. Der er hverken personoplysninger eller virus indeni de cookies.

Formålet med cookies på denne hjemmeside

 • Huske dine indstillinger
 • Sikre, at hjemmesiden viser dig, hvad den skal
 • Måle trafik og lave statistik (anonymiseret)
 • Evt. målrette og styre antallet af annoncer


Tredjeparter, som kan sætte cookies

 • Google Analytics
 • ThriveThemes
 • WordPress


Sådan sletter eller blokerer du for cookies

https://minecookies.org/cookiehandtering/

OBS: Blokerer du for alle cookies, risikerer du, at hjemmesiden ikke vises eller fungerer korrekt for dig, og at der er indhold, som du ikke kan få adgang til. Du kan også risikere, at annoncer, du ser, bliver mindre relevante for dig, og at de vil optræde hyppigere. 

Ændring af cookiepolitik

Jeg forbeholder mig retten til at ændre denne politik uden varsel. Eksempelvis for at opdatere den eller ændre den, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Senest opdateret: 29. april 2024.

Annes personlige cookiepolitik for ikke-digitale cookies

 1. Hav altid ingredienser i huset til at lave en omgang cookies
 2. Bag cookies, når det er søndag og regnvejr
 3. Lav altid en dobbelt portion, så du kan putte en rulle dej i fryseren til den næste regnvejrs- eller hyggedag ^^
>